Stor interesse for boligforeningernes arbejde

Onsdag den 19. februar blev resultaterne fra HAPPI-projektet samt Sønderborgs Roadmap2025 fremlagt på the Covenant of Mayors Investment Forum i Bruxelles.

Interessen for, hvordan Sønderborgs Roadmap og handlinger frem mod 75% CO2 reduktion var stor. Sønderborg har med Roadmap2025 vist, hvordan en ambitiøs plan kan omsættes til konkrete handlinger og projekter. 

HAPPI projektet med alle områdets boligforeninger blev fremlagt som et konkret eksempel på, hvordan Sønderborg skaber handling.

Gennem de sidste to år er, der blevet gennemført 56 energiscreeninger på tværs af boligforeningernes afdelinger for at identificere energibesparende tiltag.

Samtidig har alle boligforeningerne arbejdet med deres egne energistrategier, der skal skabe grobund for boligforeningernes fremtidige indsats.

Ved at arbejde med energistrategier har boligforeningerne vist, hvordan de tager en aktiv rolle i Sønderborg-områdets grønne omstilling. Samtidig giver det hver boligforeningen nogle konkrete mål for deres egen indsats.

Erfaringerne fra HAPPI projektet er interessante for andre byer fordi det viser at samarbejde boligforeningerne imellem giver synergi, der kan igangsætte konkrete energirenoveringer.

Læs den fulde artikel på projectzero.dk

Af. Project Zero