Julemøde med bestyrelserne

Mandag den 17. december var bestyrelserne for Sønderborg-områdets 6 boligforeninger samlet til julemøde for at gøre status på arbejdet i HAPPI-projektet.

 

Arbejdet i projektet har indtil nu bestået i energiscreeninger af de afdelinger der skal udvikles indsatser i, i projektet. Arbejdet forventes afsluttet i løbet af januar 2019, hvorefter arbejdet med at finde nye finansieringsmetoder kan begynde.

 

I efteråret har Danish Energy Management derudover udarbejdet energiledelsesprofiler på hver af boligforeningerne.

Energiledelsesprofilerne er blevet til gennem interviews med boligforeningernes administrationer og beboer. 511 beboer har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen og givet mange gode input til både undersøgelsen og det videre arbejde i HAPPI-projektet.

 

Resultatet af arbejdet med energiledelsesprofilerne blev fremlagt på mødet for bestyrelserne, hvor planen for det videre arbejde ligeledes blev præsenteret.

Som en del af HAPPI-projektet skal boligforeningerne i løbet af 2019 skal arbejdet med at definere en energi-/bæredygtighedspolitik.

 

Sidst på mødet blev planerne for ProjectZeros Roadmap2025 fremlagt, her er der fokus på at den læring der skabes igennem HAPPI-projektet bliver skaleret op.

 

Projekterne i Roadmap2025 bygger på det gode samarbejde imellem områdets boligforeninger og ProjectZero.