Nyheder

Der udsendes løbende nyheder omkring HAPPI projektet. Der planlægges med et nyhedsbrev hvert kvartal med de seneste resultater og nyheder fra projektet.

Forberedelse af energierenoveringer i 3.300 lejemål på tværs af seks boligforeninger, gennem innovative finansieringstyper og beboerinddragelse.

Tilmeld dig HAPPI-nyhedsbrev!

[yikes-mailchimp form="2"]
Beboere vil arbejde for den grønne profil

Beboere vil arbejde for den grønne profil

Lyst, vilje og engagement svævede gennem luften på EUC Syd, da beboere fra Sønderborg Boligforening (SAB) mødtes for at høre nærmere hvad deres frivillige indsats går ud på: at virke som grøn ambassadør for dermed at støtte op om boligforeningens grønne omstilling.

Direktør Peter Rathje (m.) i dialog med Jan Andersen (t.v.) og Andreas Bargmeyer.

Boligforeninger er en vigtig partner

Væggene i Farverihallen på EUC Syd var pyntet med plakater. Ingen af gæsterne kunne tage fejl af hvorfor de var der: at høre nærmere om ”det grønne ambassadørkorps”, som alle boligforeninger i Sønderborg Kommune er i gang med at etablere. Beboere skal være med til at støtte op om foreningens grønne omstilling. De seks boligforeninger energirenoverer 3.300 lejemål for i alt 114 millioner kroner i de kommende år.

Deltagerne mødte smilende og forventningsfulde op. Spørgelysten fejlede heller ikke noget. Det kunne direktør Peter Rathje, ProjectZero, mærke da han holdt et oplæg om kommunens vision, at være CO2-neutral i 2029. Det drejer sig om ”effektiv anvendelse af en vedvarende energiforsyning baseret på områdets egne, grønne ressourcer”. Boligforeningerne er en vigtig partner i at nå målet. De skal reducere deres CO2-udslip med 9.000 tons. Det kan man læse i ProjectZeros ”Roadmap 2025”, som deltagerne kunne tage med hjem.

Fællesskab er deres DNA

Peter Rathje er ikke i tvivl om, at boligforeningerne kan klare denne opgave. ”Det bygger på fællesskab og boligforeningerne er en af dem med det stærkeste fællesskab. Jeres indsats spreder sig”, mente han. Han betegnede ”fællesskabet som foreningens ”DNA”. Og formanden Vivian Engelbredt fra SAB`s hovedbestyrelse, nævnte det samme..

Direktør, Peter Rathje delte ”SparOmetre” ud. Med dem kan deltagerne måle energiforbruget på deres apparaturer, fx vaskemaskinen.

Samfundets ansvar

Formanden fortalte om boligforeningernes ”energi- og bæredygtighedsstrategi 2020”. SAB`s strategi inddrager 7 ud af 17 FN Verdensmål, fordi ”verden skal også være der for vores børn og børnebørn”. Det er hendes og SAB`s drivkraft. Det behøver ikke være de store forkromende løsninger. Hendes kæphest er ”biodiversitet”. Hun har fx beplantet to m2 af sin lille have med engblomster, et pragtfuld syn og et levested for insekter.

Hun sagde, at SAB vil tage samfundsansvar og det samme vil de grønne ambassadører.

Meget aktive deltagere

Derefter overtog Tanja Thuesen fra EUC Syd og Malene Wellendorf fra ”Danish Energy Management”, begge partnere i EU-projektet ”HAPPI”. De tilrettelagde et kursusforløb, som krævede at de kommende grønne ambassadører selv var aktive. Fx var der et kortspil med spørgsmål om deres adfærd, grønne ageren og forhold til boligforeningen.

De skulle også præsentere sig selv. Deres baggrunde er vidt forskellige. Og det giver forskellige kompetencer, som kan bruges i deres indsats som grønne ambassadører.  Også deres motivation for at være talsmænd for klima og miljø afspejlede deres bredt favnende engagement. Nogle vil værne om naturen, andre vil arbejde for det gode fællesskab, gøre en forskel og ”360 grader ting som kalder på opmærksomhed”.

I små grupper kunne deltagerne lufte deres ideer. (fra v.): Finn Lauridsen, Andreas Greve, Elisabeth Serpina og Brian Skyborg-Møller

Formålet med projektet ”grønt ambassadørkorps”

Hvad er målet med det grønne ambassadørkorps? Ambassadørerne arbejder for social bæredygtighed, et bedre miljø, lavere energiforbrug, mindre CO2-udslip. De skal gerne dele initiativer med andre, synliggøre deres arbejde og formidle deres viden.

Det var tydeligt at ambassadørerne tog målene til sig. De er parate til at gå i gang for at arbejde for det gode naboskab, og realisere deres ideer, de fandt frem til i små grupper. Ideer var der mange af, fra deleøkonomi og blomstrende grønne fællesområder, fælles arrangementer som havefest, fælles ”grøn”, inddragelse af børn, at tørre tøjet udenfor i stede for at bruge tørretumbler og konkurrencer som katalysator for fællesskabet.

 
 
 

Af. Ruth Nielsen
Foto: Ruth Nielsen
Posted by Malene Wellendorf in Uncategorized @da
Grøn strøm til beboere: SAB satser på solenergi

Grøn strøm til beboere: SAB satser på solenergi

Sønderborg Andelsboligforening energirenoverer syv afdelinger med solceller med batteri. Beboerne får dermed grøn strøm. Projekterne er en del af foreningens ”energi- og bæredygtighedsstrategi”, som hovedbestyrelsen har vedtaget. Den omfatter også etableringen af et grønt ambassadørkorps. Beboere skal være med til at fremme den grønne profil.

Sønderborg Andelsboligforening (SAB) stiller om på ”grøn”. Denne grønne profil skal gennemsyre hele foreningen med i alt 3.236 lejemål, som gælder både medarbejdere og beboere. Siden marts 2018 har alle boligforeninger i Sønderborg Kommune været i gang med ”HAPPI”, et EU-projekt, der handler om energirenovering i boligforeninger. Det har mundet ud i en ”energi- og bæredygtighedsstrategi 2020”, som hovedbestyrelserne har vedtaget.

At være miljøbevidst og at have fokus på energioptimeringer er intet nyt for SAB – men i takt med samfundsudviklingen er der større fokus på at nedbringe CO2-udslippet. Siden 2007 har ProjectZero og kommunen arbejdet for at området skal være CO2-neutralt i 2029. Med deres nye strategi understøtter boligforeningerne denne ambitiøse plan.

Energirenoveringer for mere end 110 millioner kroner

”Derfor har boligforeningen fokus på netop bæredygtighed, ressourceanvendelse, affaldshåndtering og natur- og miljøbeskyttelse, samt at sikre en fortsat mangfoldig biodiversitet i vores natur”, siger Vivian Engelbredt, formand for hovedbestyrelsen i strategiens forord.

Energirenoveringen vil koste alle seks boligforeninger 114 millioner kroner. Indtil nu er der igangsat projekter for 30 millioner kroner. Fra 130 afdelinger er 67 med. I alt bliver 3.300 boliger energirenoveret. Det skal give en besparelse i varme på 5,5 mio. kWh, det svarer til 2,75 millioner kroner pr. år. Dertil regner man med yderligere 2,6 mio. kWh besparelser ved solceller og varmepumper. Det svarer til 5,45 mio. kr. pr. år.

SABs Energi- og Bæredygtighedsstrategi finder du her
SAB har allerede sendt de første grønne ambassadører på kursus på EUC-Syd. Læs om deres oplevelser her
Af. Ruth Nielsen
Du kan læse hele artiklen på ProjectZeros hjemmeside her
Posted by Malene Wellendorf in Uncategorized @da
Boligforeningernes beboere er med til at skabe en grøn profil

Boligforeningernes beboere er med til at skabe en grøn profil

Beboerne er med til at gøre en forskel.

Et vigtigt element i Happi er involveringen af beboere. Beboere skal være med til at støtte boligforeningen i denne proces. De kaldes grønne ambassadører. De skal ikke være eksperter. Deres miljøbevidsthed er basis for deres frivillige aktioner i sammenspil med andre grønne ambassadører i deres boligforening.

Margit Vraa bor i Sønderborg Boligforeningens boligkompleks, Nørager. Hun var med det samme begejstret for ideen grønt ambassadørkorps. Hun kan næsten ikke få armene ned: ”Jeg kan arbejde for bæredygtighed i vort område og generelt gøre noget for at forbedre klimaet med solceller og lignende”, siger hun i en pressemeddelelse. 

”Jeg er bare mig selv. Jeg har ingen faglighed. Jeg tror, som ambassadør får vi lov til at komme med de skæve ideer.  Og jeg kan godt lide, at møde andre, som tænker grønt”, siger hun, og glæder sig at beboer Mihad Lubani også er med på ideen om at være en grøn ambassadør.

Begge er glade for at ambassadøren er en del af korpset, at de samarbejder internt i  boligforening, og udenfor sammen med ambassadører fra andre boligforeninger. De er også glade for at de er med til at definere rollen som ambassadør.

Alle boligforeninger har deres egen kultur.  De skal beskrive og finde frem til opgaver, de vil løse, til gavn for klimaet, for beboere, boligforeningen og i sidst ende hele kommunen.

.

Læs den fulde artikel på sonderborgnyt.dk

Af. Ruth Nielsen
Mona Hamid (th) med Margit Vraa og Mihad Lubani.
Foto: Ruth Nielsen
Posted by Malene Wellendorf in Uncategorized @da
Bedre komfort takket være energirenovering

Bedre komfort takket være energirenovering

Boligforeningen SØBO energirenoverer afdeling 12, Grundtvigsallé 7-29. Formanden glæder sig.

Når det skal være! Skal det være rigtigt: Sønderborg Boligforening (Søbo) har sat energirenovering på dagsordenen. Boligblokkene på Grundtvigsallé 7 til 29 (afd. 12) skulle have nyt tag. Afdelingsbestyrelsen gik et skridt videre og ønskede solceller. Rådgivende ingeniør Torben Esbensen (Dansk Energi Management – bæredygtig renovering) tog endnu et skridt og anbefalede solceller med batteri. Fordelen er at overskydende solenergi lagres i batterier i stedet for at sende den ud på nettet, og kan tappes, når der er behov.

”Afdelingen skulle have nyt tag, så ville det jo være fjollet at lade være”, siger formanden Birthe Holm om beboernes beslutning. Batteridelen kunne afdelingen acceptere, fordi det giver EU-tilskud.

Huslejen stiger godt nok med 3,03%. Solceller betales over elregningen (á conto), ”men om 10 år skulle det være afbetalt, og så har vi grøn strøm. Og det glæder mig”.

 ”Jeg kan mærke, at beboere har større og større interesse i udnyttelsen af solenergi, men stædigvæk skal der være økonomi i det. Det giver en huslejestigning, men samtidig sparer de på elregningen. Det vigtigste er, at det løber rundt”, mener Torben Esbensen, som oplyser, at Søbos afd. 21 (Udsigten 2-6) også får nyt tag – med solcelle med batteri, som afdelingen ønsker.

Læs den fulde artikel på projectzero.dk

Af. Ruth Nielsen
Posted by Malene Wellendorf in Uncategorized @da
Stor interesse for boligforeningernes arbejde

Stor interesse for boligforeningernes arbejde

Onsdag den 19. februar blev resultaterne fra HAPPI-projektet samt Sønderborgs Roadmap2025 fremlagt på the Covenant of Mayors Investment Forum i Bruxelles.

Interessen for, hvordan Sønderborgs Roadmap og handlinger frem mod 75% CO2 reduktion var stor. Sønderborg har med Roadmap2025 vist, hvordan en ambitiøs plan kan omsættes til konkrete handlinger og projekter. 

HAPPI projektet med alle områdets boligforeninger blev fremlagt som et konkret eksempel på, hvordan Sønderborg skaber handling.

Gennem de sidste to år er, der blevet gennemført 56 energiscreeninger på tværs af boligforeningernes afdelinger for at identificere energibesparende tiltag.

Samtidig har alle boligforeningerne arbejdet med deres egne energistrategier, der skal skabe grobund for boligforeningernes fremtidige indsats.

Ved at arbejde med energistrategier har boligforeningerne vist, hvordan de tager en aktiv rolle i Sønderborg-områdets grønne omstilling. Samtidig giver det hver boligforeningen nogle konkrete mål for deres egen indsats.

Erfaringerne fra HAPPI projektet er interessante for andre byer fordi det viser at samarbejde boligforeningerne imellem giver synergi, der kan igangsætte konkrete energirenoveringer.

Læs den fulde artikel på projectzero.dk

Af. Project Zero
Posted by Malene Wellendorf in Uncategorized @da
Energistrategier i boligforeningerne

Energistrategier i boligforeningerne

Siden marts 2018 har områdets 6 boligforeninger været igang med HAPPI-projektet, og der er nu udarbejdet energistrategier for alle boligforeningerne.

HAPPI-projektet er stadig i fuld gang, og der arbejdes på nuværende tidspunkt på at klargøre flere af energirenoveringsprojekterne, så de kan præsenteres for beboerne i de involverede afdelinger.

En stor del af projektet handler om, hvordan der kan gennemføres flere energirenoveringer hos boligforeningerne, og her er beboerdemokratiet en vigtig del af processen.

Det er beboerne i den enkelte afdeling, der bestemmer om energirenoveringerne skal gennemføres. Derfor er det også vigtigt, at de kan se fordelen for dem og klimaet, når energirenoveringerne præsenteres.

Fordelene ved en energirenovering kan være både bedre komfort og en mindre energiregning afhængig af, hvilke tiltag der gennemføres.

Energistrategier

En anden vigtig del af HAPPI-projektet er arbejdet med energistrategier i boligforeningerne. Til at gennemføre det arbejde får boligforeningerne hjælp fra Dansk Energi Management (DEM).

En energistrategi skal gøre det nemmere for boligforeningerne i fremtiden at gennemføre energirenoveringsprojekter og skal give bedre og mere klimavenlige boliger til beboerne. Boligforeningen B42 fik allerede i 2015 implementeret en energistrategi, som nu skal revideres som en del af HAPPI-projektet. Erfaringerne herfra bliver brugt i arbejdet med de andre boligforeninger.

Som en del af processen gennemførte Dansk Energi Management interviews med boligforeningernes administrationer og indhentede besvarelser fra over 500 beboere i boligforeningerne til at give et billede af, hvordan boligforeningerne i dag arbejder med energi og klima. Det resulterede i en oversigt, som vist nedenfor, der illustrerer hver boligforenings udgangspunkt for det videre arbejde med en energistrategi.

Med 6 forskellige boligforeninger i området kommer der også 6 forskellige energistrategier, hvilket også er meningen med HAPPI-projektet. Hver boligforening har sine egne prioriteringer og målsætninger, og det tager energistrategierne også udgangspunkt i.

Posted by Henrik Bielefeldt in Uncategorized @da
Beboerinddragelse i boligforeningerne

Beboerinddragelse i boligforeningerne

Det er i den daglige kontakt med beboerne, at spørgsmålene om energirenoveringerne kommer. Derfor har mere en 20 medarbejdere fra områdets boligforeninger været på kursus, som en del af HAPPI-projektet hos EUC Syd

På kurset har de lært mere om den gode dialog med beboerne og udvekslet erfaringer fra hverdagen om, hvordan blandt andet gårdmændene kan spille en aktiv rolle, når beboerne har spørgsmål omkring energiforbruget i dagligdagen.

”Vi har lavet kurset, så medarbejderne har mulighed for at dele erfaring med hinanden på tværs af boligforeningerne” fortæller underviser Michael Hermansen og fortsætter ”Det er ofte gårdmændene og administrationspersonalet, der får spørgsmålene i dagligdagen om energirenoveringerne. Så på kurset fokuserer vi på, hvordan vi får den gode dialog om energi med beboerne.”

Kurset er en del af HAPPI-projektet, hvor alle områdets seks boligforeninger deltager.

Posted by Henrik Bielefeldt in Uncategorized @da
Julemøde med bestyrelserne

Julemøde med bestyrelserne

Mandag den 17. december var bestyrelserne for Sønderborg-områdets 6 boligforeninger samlet til julemøde for at gøre status på arbejdet i HAPPI-projektet.

 

Arbejdet i projektet har indtil nu bestået i energiscreeninger af de afdelinger der skal udvikles indsatser i, i projektet. Arbejdet forventes afsluttet i løbet af januar 2019, hvorefter arbejdet med at finde nye finansieringsmetoder kan begynde.

 

I efteråret har Danish Energy Management derudover udarbejdet energiledelsesprofiler på hver af boligforeningerne.

Energiledelsesprofilerne er blevet til gennem interviews med boligforeningernes administrationer og beboer. 511 beboer har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen og givet mange gode input til både undersøgelsen og det videre arbejde i HAPPI-projektet.

 

Resultatet af arbejdet med energiledelsesprofilerne blev fremlagt på mødet for bestyrelserne, hvor planen for det videre arbejde ligeledes blev præsenteret.

Som en del af HAPPI-projektet skal boligforeningerne i løbet af 2019 skal arbejdet med at definere en energi-/bæredygtighedspolitik.

 

Sidst på mødet blev planerne for ProjectZeros Roadmap2025 fremlagt, her er der fokus på at den læring der skabes igennem HAPPI-projektet bliver skaleret op.

 

Projekterne i Roadmap2025 bygger på det gode samarbejde imellem områdets boligforeninger og ProjectZero.  

Posted by Henrik Bielefeldt in Beboer-indragelse, Energistrategier, Nyheder, Uncategorized @da