Nyheder

Der udsendes løbende nyheder omkring HAPPI projektet. Der planlægges med et nyhedsbrev hvert kvartal med de seneste resultater og nyheder fra projektet.

Forberedelse af energierenoveringer i 3.300 lejemål på tværs af seks boligforeninger, gennem innovative finansieringstyper og beboerinddragelse.

Tilmeld dig HAPPI-nyhedsbrev!

[yikes-mailchimp form="2"]
Tema-aften: Klimabevidst – hvordan?

Tema-aften: Klimabevidst – hvordan?

TID:  24. februar 2022 – Kl. 17.00-19.00 STED:  EUC Syd, Hilmar Finsens Gade 18, 6400 Sønderborg

Rækken af tema-aftener rundes af ved, at der igen sættes fokus på adfærd og
kommunikation – så er du grøn ambassadør i en boligforening, eller har du lyst til at høre
mere om, hvad det vil sige at være det, så meld dig til denne tema-aften, der ledes af Tanja
Thuesen, Uddannelseskonsulent hos EUC Syd.

Kom og mød dine medbeboere til en hyggelig aften.

Der serveres en let forplejning til denne tema-aften.

Tilmeld dig hos din repræsentant for boligforeningen senest mandag den 21. februar 2022 kl. 10.

Din tilmeldingen er bindende.

Dage
Timer
Minutter
Sekunder
Posted by Malene Wellendorf in Uncategorized @da
Temaaften: Hvorfor sætter vi solceller op?

Temaaften: Hvorfor sætter vi solceller op?

TID:  27. januar 2022 – Kl. 17.00-19.00

STED:  EUC Syd, Hilmar Finsens Gade 18, 6400 Sønderborg

Mange boligafdelinger har de senere år fået isoleret deres klimaskærm, nye vinduer, ny varmeautomatik mv. En del etageboliger har også fået solcelleanlæg med batterier til produktion af elektricitet.

Har du lyst til at vide mere om, hvordan I kan spare endnu mere energi i din boligafdeling, så meld dig til denne temaaften, der ledes af ingeniør Torben Esbensen fra Dansk Energi Management.

De emner, der berøres, vil bl.a være:

 • Hvordan kan jeg yderligere reducere varmetabet fra min bolig?
 • Hvordan virker et solcelleanlæg?
 • Hvad er fordelene med et batteri sammen med solceller?
 • Hvor meget koster disse ting?
 • Er energibesparelsen større end huslejestigningen?
 • Hvor meget CO2 kan vi spare og hjælper det på klimaet?

Kom og mød dine medbeboere til en hyggelig aften.

Der serveres en let forplejning til denne tema-aften.

Tilmeld dig hos din repræsentant for boligforeningen senest fredag den 21. januar 2022.

Din tilmeldingen er bindende.

Dage
Timer
Minutter
Sekunder
Posted by Malene Wellendorf in Uncategorized @da
Elbiler – det klimavenlige valg

Elbiler – det klimavenlige valg

Tak til alle jer der deltog i tema-aftenen om elbiler ved EUC Syd den 25. november.

Til jer, der ikke havde mulighed for at deltage, kan materialet ses her til inspiration.

Mere information kan desuden findes på ProjectZeros hjemmeside her: Elbiler er fremtidens transportform.

Posted by Malene Wellendorf in Uncategorized @da
Temaaften: Elbiler og ladestandere

Temaaften: Elbiler og ladestandere

TID:  25. november 2021 – Kl. 17.00-19.00  

STED:  EUC Syd, Hilmar Finsens Gade 18, 6400 Sønderborg 

Som boligforening er der helt særlige behov i forhold til opsætning af ladestandere til elbiler, og det kan være svært at finde ud af, hvad der er muligt, og hvordan man kommer i gang.

Er du nysgerrig på elbiler og vil du gerne høre mere om mulighederne for etablering af ladestandere i din boligafdeling? Eller har du spørgsmål til valg af den bedste løsning hos jer? Så tilmeld dig denne tema-aften hos EUC Syd.

De emner der berøres, vil bl.a. være:
• Parkerings- / forsyningsforhold
• Udseende og teknik
• Økonomi (etablering)
• Finansiering og støttemuligheder
• Drift og betaling
• Deling af ladestik.

Kom og mød dine medbeboere til en hyggelig aften.

Der serveres en let forplejning til denne tema-aften.

Tilmeld dig hos din repræsentant for boligforeningen senest en uge før arrangementet.

Din tilmeldingen er bindende.

Dage
Timer
Minutter
Sekunder
Posted by Malene Wellendorf in Uncategorized @da
Besøg på genbrugspladsen på Nørrekobbel

Besøg på genbrugspladsen på Nørrekobbel

Den 13. oktober besøgte beboere fra kommunens seks boligforeninger genbrugspladsen på Nørrekobbel. 

Arrangementet støttede op om boligforeningernes grønne rejse. Det står bl.a. beskrevet i boligforeningernes ”energi- og bæredygtighedsstrategier”, at beboerne skal blive mere bevidste om miljøet og klimaet. Derfor er der etableret et ”grønt ambassadørkorps”, som skal træde nye grønne veje, og bistå boligforeningerne med at realisere de udarbejdede strategier.

Formidler Mette la Cour fra Sønderborg Forsyning viste rundt på pladsen og fortalte på en meget inspirerende måde om de forskellige affalds-fraktioner og værdien af at genanvende så meget affald som muligt. Det er både dyrt og svært at genanvende, men affaldssortering og genanvendelse er en investering i vores fremtid. Takket være den nye affaldsordning er kommunens restaffald halveret.

Læs Ruth Nielsens artikel om besøget på ProjectZeros hjemmeside her: Alt kan genanvendes – næsten da…

Posted by Malene Wellendorf in Uncategorized @da
Temaaften: Affald og genbrug

Temaaften: Affald og genbrug

TID: 13. oktober 2021 – Kl. 17.00-19.00

STED: Nørrekobbel Genbrugsplads, Nørrekobbel 7, 6400 Sønderborg 

Kom med på en rundtur på Nørrekobbel Genbrugsplads. Vi kigger på de forskellige containere og taler om, hvad der videre sker med affaldet.

Vil du blive klogere på, hvad der sker med kommunens restaffald og hvad der kan genbruges? Eller få svar på affaldets nedbrydningstider i naturen og hvordan du sorterer dit affald korrekt. Så kom med til et spændende tema-besøg hos Sønderborg Forsynings formidlingscenter, som er et undervisningstilbud til skoler, foreninger og alle øvrige interesserede borgere i Sønderborg Kommune.

Sønderborg Forsyning varetager al affaldsindsamling hos private borgere i kommunen og driver 8 forskellige genbrugspladser. Besøget i formidlingscenteret faciliteres af formidler Mette la Cour.

Bemærk: Arrangementet består bl.a. af en udendørs rundvisning.
Husk påklædning derefter.

Max antal pladser: 40

Tilmeld dig hos din repræsentant for boligforeningen senest en uge før arrangementet.

Din tilmeldingen er bindende.

Dage
Timer
Minutter
Sekunder
Posted by Malene Wellendorf in Uncategorized @da
Klima, Energi og Vild Natur for alle beboere

Klima, Energi og Vild Natur for alle beboere

Kom og vær med den 6. oktober 2021  

EU-HAPPI-projektet inviterer alle beboere fra Sønderborg-områdets 6 boligforeninger til et spændende arrangement med fokus på naturen og bæredygtigheden i Sønderborg-området.

Arrangementet er gratis og byder på spændende læring om vild natur, rundvisning på Kær Vestermark og bæredygtig forplejning. Eventen er for dig som er nysgerrig på natur og biodiversitet og som har lyst til at kende til arbejdet som grøn ambassadør.

Læs invitationen her og se hvordan du tilmelder dig

Bemærk: arrangementet er kun for beboere fra Sønderborg-områdets 6 boligforeninger.

 • Boligforeningen B42
 • Boligforeningen SØBO
 • Boligselskabet Danbo
 • Sønderborg Andelsboligforening
 • Gråsten Andelsboligforening
 • Nordborg Andelsboligforening
Posted by Malene Wellendorf in Uncategorized @da
Fælles energi- og klimamål blev fejret på Kær Vestermark

Fælles energi- og klimamål blev fejret på Kær Vestermark

Det er enestående, at alle Sønderborg-områdets boligforeninger har udarbejdet energi- og bæredygtighedsstrategier. ProjectZero, boligforeningerne og 75 beboere fejrede resultatet på Kær Vestermark, hvor borgmesteren roste boligforeningernes indsats og uddelte diplomer.

Corona-pandemien har sat en stopper for mange aktiviteter, men ikke for motivationen og lysten til at gøre en forskel. Torsdag den 26. august mødtes først 30 glade og forventningsfulde grønne ambassadører fra kommunens boligforeninger på Kær Vestermark for at høre om de tiltag kommunen har i gang på det 134 hektar store tidligere militære øvelsesterræn. 

Naturvejleder Bent Albæk, Sønderborg Kommune, havde inviteret de grønne ambassadører, som vil bakke op om boligforeningernes nye ambitiøse målsætninger for energieffektive og bæredygtige boliger.

Ambassadørernes besøg i den vilde natur på Kær Vestermark blev efterfulgt af en fejring af de opnåede resultater, med deltagelse af yderligere 45 repræsentanter fra de 6 boligforeningers bestyrelser.  

 

Biolog Bent Albæk, Sønderborg Kommune, fortalte de 30 grønne ambassadører om hvordan den vilde natur breder sig på Kær Vestermark, og om hvad der skal til for at fremme den yderligere i boligforeningerne.

EU bakker op om boligforeningernes klimarejse

En organisation kan sætte mange ting i gang, men såfremt man glemmer at involvere de mennesker det handler om, ”så gør vi som vi plejer og det virker ikke”, indledte Peter Rathje, direktør for ProjectZero. Beboernes opbakning og aktive deltagelse er altafgørende for at realisere de ambitiøse målsætninger på tværs af områdets 6 boligforeninger.

EU har de seneste 3 år bakket op om den ambitiøse fælles ”Happi” klimarejse – både med økonomi, men også med store forventninger til CO2-reduktioner og investeringer i boligforeningerne.

Boligforeningernes rejse bidrager til et CO2-neutralt Sønderborg-område i 2029

Borgmester Erik Lauritzen roste både de grønne ambassadører og alle boligforeningerne for deres indsatser. Klimaet er en brændende platform for os alle. Samfundet er nødt til at reducere CO2-udledningen, spare på energien og producere mere vedvarende energi. ”Sønderborg-områdets ProjectZero´s vision og et CO2-neutralt område i 2029, kan kun realiseres, når alle på tværs af samfundet bakker op og engagerer sig”, konkluderede Erik Lauritzen i sin takke-tale til de 75- deltagere fra områdets boligforeninger.

De udarbejdede strategier danner grundlag for omfattende klimaindsatser på tværs af boligforeningerne. Siden 2016 har foreningerne samlet energirenoveret boliger for ca. 140 millioner kroner, med fokus på energivinduer, isolering, ventilationsanlæg, solceller på taget, batterianlæg etc.

”Men vi er ikke i mål med klimaindsatserne endnu”, sagde borgmesteren og henviste til foreningernes nye fokus på el-biler og -ladestandere. Han ser gerne, at Sønderborg-området også på det punkt tager førertrøjen på. Han appellerede til de grønne ambassadører og bestyrelsesrepræsentanterne til, at fortælle omverden om deres visioner og arbejde med at forbedre klimaet til gavn for os selv og vores efterfølgende generationer.

Borgmester Erik Lauritzen (2.t.h.) delte diplomer ud til repræsentanter fra de seks boligforeninger (fra venstre): Brian Larsen (GAB), Søren Weiss (NAB), Annalise Lyngkilde (Søbo), Vivian Engelbredt (SAB), Helle Kjær Christensen (Danbo) og Torben Sørensen (B42)

Tak og blomster til Torben Esbensen

Peter Rathje takkede Torben Esbensen (Dansk Energi Management) for initiativet til at ansøge EU om (Happi) midlerne og dermed styrke det tværgående samarbejde om ”energivenlige og bæredygtige boligrenoveringer” i Sønderborg-området.  

At alle trækker i samme retning, uanset deres kultur eller DNA, kaldte Peter Rathje ”enestående”. Der findes ikke tilsvarende tværgående lokale samarbejder i resten af landet.

Posted by Malene Wellendorf in Uncategorized @da
Arrangement på Kær Vestermark

Arrangement på Kær Vestermark

Kære hoved- og afdelingsbestyrelser, forretningsførere, medarbejdere og interesserede beboere i NAB, GAB, SAB, Danbo, Søbo og B42.

Vi minder om, at det er i morgen, den 26. august 2021, at vi samles på Kær Vestermark, for at fejre boligforeningernes store indsats indenfor energibesparelser og bæredygtighed.

Det møder stor anerkendelse i hele landet, at alle boligforeningerne står sammen og tager ansvar for klima, energi og bæredygtig. Som tak og med ønske om en lige så stærk indsats fremadrettet mod 2029-målet, giver Borgmesteren feedback på projektet og overrækker HAPPI-diplomer til alle 6 boligforeninger.

Arrangementet kræver tilmelding – er du allerede tilmeldt men forhindret i at møde op, Så giv besked hurtigst muligt, så en anden kan få mulighed for at deltage. 

Posted by Malene Wellendorf in Uncategorized @da
Grønne ambassadører vil styrke samarbejdet på tværs

Grønne ambassadører vil styrke samarbejdet på tværs

 
Af. Ruth Nielsen Foto: Ruth Nielsen Du kan læse hele arktiklen på ProjectZeros hjemmeside her. 
Beboere fra boligforeningerne GAB, NAB og Danbo deltog i ”grøn ambassadør” træning på EUC Syd. Styrket samarbejde og motivation skal inspirere til den ikke lette opgave.

Mere end 20 forventningsfulde beboere og ansatte fra boligforeningerne GAB, NAB og Danbo deltog medio november 2020 på Grøn Ambassadør-kursus på EUC Syd i Sønderborg. De vil være grønne ambassadører for deres boligforening for at fremme den grønne profil.

Alle 6 boligforeninger i Sønderborg-området, er som partnere i EU-projektet ”Happi” i gang med at energirenovere en del af deres bygninger, for på den måde at være med til at bakke op om Sønderborgs klimamål for 2029.

Det afholdte kursus er nummer to i rækken af Grøn Ambassadør-kurser for områdets boligforeninger.

Aktive ambassadører, Sofie Nissen, Hans Erik Johansen, Birgit Fravsbøl, Morten Thomsen og Kaj Lindblad, alle fra NAB
Masser af gode ideer til fremtidige indsatser

Efter næsten fire timers kursus stod et mål klart på deres idéliste: De vil styrke samarbejde ikke alene i deres boligforening, men også på tværs af områdets boligforeninger. Fx drøftede deltagerne fælles indkøb af LED-lamper. Dermed sparer man penge og mindsker samtidig CO2 udslip, grundet mindre kørsel m.v. De grønne ambassadører ønsker også fælles sparring via kurser/arrangementer, som f.eks. besøg på forbrændingsanlæg eller solanlæg.

På ambassadørernes grønne dagsorden finder man også behovet for at omdanne fælles arealer til levesteder for bier og insekter. Måske kan man finde tilskudsmuligheder til at fremme biodiversiteten? Og når der er en blomstrende græsplan, hvad så med flere bænke og borde for at kunne nyde udsigten over en kop kaffe sammen med naboen? Nogle deltagere forslog en handlingsplan, for at fastholde motivationen.

Hvordan påvirker man andres adfærd?

Deltagere var enige i, at det er en kæmpe opgave at motivere medbeboere til en mere grøn adfærd, til at spare på energi og ressourcer; uanset om det er strøm, varme eller vand. Som eksempel nævnte de affaldssorteringen i de respektive afdelinger, som efter mange år stadig ikke fungerer optimalt. Det gælder om at tilbyde medbeboere noget som ”giver mening”, måske kunne ambassadørerne arrangere noget som gør medbeboere nysgerrige efter at være med i fælles aktiviteter?

Ambassadørerne skal også vide hvad deres opgaver er. De skal ikke være politimænd men motivatorer; en kæmpe opgave, men den kan løses, sammen med de andre grønne ambassadører og med administrationen som hjælper til. Også på denne måde bindes organisationen, afdelingsbestyrelserne og ambassadørerne tættere sammen. De skal desuden afklare hvem de vil samarbejde med og vide hvad de skal gøre.

”Beboere skal få ejerskab. Når naboen ser hvordan jeg gør, er det måske nemmere at følge trop”, mente en deltager.

Posted by Malene Wellendorf in Uncategorized @da