Nyheder

Der udsendes løbende nyheder omkring HAPPI projektet. Der planlægges med et nyhedsbrev hvert kvartal med de seneste resultater og nyheder fra projektet.

Forberedelse af energierenoveringer i 3.300 lejemål på tværs af seks boligforeninger, gennem innovative finansieringstyper og beboerinddragelse.

Tilmeld dig HAPPI-nyhedsbrev!

[yikes-mailchimp form="2"]
Temaaften: Affald og genbrug

Temaaften: Affald og genbrug

TID: 13. oktober 2021 – Kl. 17.00-19.00

STED: Nørrekobbel Genbrugsplads, Nørrekobbel 7, 6400 Sønderborg 

Kom med på en rundtur på Nørrekobbel Genbrugsplads. Vi kigger på de forskellige containere og taler om, hvad der videre sker med affaldet.

Vil du blive klogere på, hvad der sker med kommunens restaffald og hvad der kan genbruges? Eller få svar på affaldets nedbrydningstider i naturen og hvordan du sorterer dit affald korrekt. Så kom med til et spændende tema-besøg hos Sønderborg Forsynings formidlingscenter, som er et undervisningstilbud til skoler, foreninger og alle øvrige interesserede borgere i Sønderborg Kommune.

Sønderborg Forsyning varetager al affaldsindsamling hos private borgere i kommunen og driver 8 forskellige genbrugspladser. Besøget i formidlingscenteret faciliteres af formidler Mette la Cour.

Bemærk: Arrangementet består bl.a. af en udendørs rundvisning.
Husk påklædning derefter.

Max antal pladser: 40

Tilmeld dig hos din repræsentant for boligforeningen senest en uge før arrangementet.

Din tilmeldingen er bindende.

Dage
Timer
Minutter
Sekunder
Posted by Malene Wellendorf in Uncategorized @da
Klima, Energi og Vild Natur for alle beboere

Klima, Energi og Vild Natur for alle beboere

Kom og vær med den 6. oktober 2021  

EU-HAPPI-projektet inviterer alle beboere fra Sønderborg-områdets 6 boligforeninger til et spændende arrangement med fokus på naturen og bæredygtigheden i Sønderborg-området.

Arrangementet er gratis og byder på spændende læring om vild natur, rundvisning på Kær Vestermark og bæredygtig forplejning. Eventen er for dig som er nysgerrig på natur og biodiversitet og som har lyst til at kende til arbejdet som grøn ambassadør.

Læs invitationen her og se hvordan du tilmelder dig

Bemærk: arrangementet er kun for beboere fra Sønderborg-områdets 6 boligforeninger.

  • Boligforeningen B42
  • Boligforeningen SØBO
  • Boligselskabet Danbo
  • Sønderborg Andelsboligforening
  • Gråsten Andelsboligforening
  • Nordborg Andelsboligforening
Posted by Malene Wellendorf in Uncategorized @da
Fælles energi- og klimamål blev fejret på Kær Vestermark

Fælles energi- og klimamål blev fejret på Kær Vestermark

Det er enestående, at alle Sønderborg-områdets boligforeninger har udarbejdet energi- og bæredygtighedsstrategier. ProjectZero, boligforeningerne og 75 beboere fejrede resultatet på Kær Vestermark, hvor borgmesteren roste boligforeningernes indsats og uddelte diplomer.

Corona-pandemien har sat en stopper for mange aktiviteter, men ikke for motivationen og lysten til at gøre en forskel. Torsdag den 26. august mødtes først 30 glade og forventningsfulde grønne ambassadører fra kommunens boligforeninger på Kær Vestermark for at høre om de tiltag kommunen har i gang på det 134 hektar store tidligere militære øvelsesterræn. 

Naturvejleder Bent Albæk, Sønderborg Kommune, havde inviteret de grønne ambassadører, som vil bakke op om boligforeningernes nye ambitiøse målsætninger for energieffektive og bæredygtige boliger.

Ambassadørernes besøg i den vilde natur på Kær Vestermark blev efterfulgt af en fejring af de opnåede resultater, med deltagelse af yderligere 45 repræsentanter fra de 6 boligforeningers bestyrelser.  

 

Biolog Bent Albæk, Sønderborg Kommune, fortalte de 30 grønne ambassadører om hvordan den vilde natur breder sig på Kær Vestermark, og om hvad der skal til for at fremme den yderligere i boligforeningerne.

EU bakker op om boligforeningernes klimarejse

En organisation kan sætte mange ting i gang, men såfremt man glemmer at involvere de mennesker det handler om, ”så gør vi som vi plejer og det virker ikke”, indledte Peter Rathje, direktør for ProjectZero. Beboernes opbakning og aktive deltagelse er altafgørende for at realisere de ambitiøse målsætninger på tværs af områdets 6 boligforeninger.

EU har de seneste 3 år bakket op om den ambitiøse fælles ”Happi” klimarejse – både med økonomi, men også med store forventninger til CO2-reduktioner og investeringer i boligforeningerne.

Boligforeningernes rejse bidrager til et CO2-neutralt Sønderborg-område i 2029

Borgmester Erik Lauritzen roste både de grønne ambassadører og alle boligforeningerne for deres indsatser. Klimaet er en brændende platform for os alle. Samfundet er nødt til at reducere CO2-udledningen, spare på energien og producere mere vedvarende energi. ”Sønderborg-områdets ProjectZero´s vision og et CO2-neutralt område i 2029, kan kun realiseres, når alle på tværs af samfundet bakker op og engagerer sig”, konkluderede Erik Lauritzen i sin takke-tale til de 75- deltagere fra områdets boligforeninger.

De udarbejdede strategier danner grundlag for omfattende klimaindsatser på tværs af boligforeningerne. Siden 2016 har foreningerne samlet energirenoveret boliger for ca. 140 millioner kroner, med fokus på energivinduer, isolering, ventilationsanlæg, solceller på taget, batterianlæg etc.

”Men vi er ikke i mål med klimaindsatserne endnu”, sagde borgmesteren og henviste til foreningernes nye fokus på el-biler og -ladestandere. Han ser gerne, at Sønderborg-området også på det punkt tager førertrøjen på. Han appellerede til de grønne ambassadører og bestyrelsesrepræsentanterne til, at fortælle omverden om deres visioner og arbejde med at forbedre klimaet til gavn for os selv og vores efterfølgende generationer.

Borgmester Erik Lauritzen (2.t.h.) delte diplomer ud til repræsentanter fra de seks boligforeninger (fra venstre): Brian Larsen (GAB), Søren Weiss (NAB), Annalise Lyngkilde (Søbo), Vivian Engelbredt (SAB), Helle Kjær Christensen (Danbo) og Torben Sørensen (B42)

Tak og blomster til Torben Esbensen

Peter Rathje takkede Torben Esbensen (Dansk Energi Management) for initiativet til at ansøge EU om (Happi) midlerne og dermed styrke det tværgående samarbejde om ”energivenlige og bæredygtige boligrenoveringer” i Sønderborg-området.  

At alle trækker i samme retning, uanset deres kultur eller DNA, kaldte Peter Rathje ”enestående”. Der findes ikke tilsvarende tværgående lokale samarbejder i resten af landet.

Posted by Malene Wellendorf in Uncategorized @da
Arrangement på Kær Vestermark

Arrangement på Kær Vestermark

Kære hoved- og afdelingsbestyrelser, forretningsførere, medarbejdere og interesserede beboere i NAB, GAB, SAB, Danbo, Søbo og B42.

Vi minder om, at det er i morgen, den 26. august 2021, at vi samles på Kær Vestermark, for at fejre boligforeningernes store indsats indenfor energibesparelser og bæredygtighed.

Det møder stor anerkendelse i hele landet, at alle boligforeningerne står sammen og tager ansvar for klima, energi og bæredygtig. Som tak og med ønske om en lige så stærk indsats fremadrettet mod 2029-målet, giver Borgmesteren feedback på projektet og overrækker HAPPI-diplomer til alle 6 boligforeninger.

Arrangementet kræver tilmelding – er du allerede tilmeldt men forhindret i at møde op, Så giv besked hurtigst muligt, så en anden kan få mulighed for at deltage. 

Posted by Malene Wellendorf in Uncategorized @da
Grønne ambassadører vil styrke samarbejdet på tværs

Grønne ambassadører vil styrke samarbejdet på tværs

Beboere fra boligforeningerne GAB, NAB og Danbo deltog i ”grøn ambassadør” træning på EUC Syd. Styrket samarbejde og motivation skal inspirere til den ikke lette opgave.

Mere end 20 forventningsfulde beboere og ansatte fra boligforeningerne GAB, NAB og Danbo deltog medio november 2020 på Grøn Ambassadør-kursus på EUC Syd i Sønderborg. De vil være grønne ambassadører for deres boligforening for at fremme den grønne profil.

Alle 6 boligforeninger i Sønderborg-området, er som partnere i EU-projektet ”Happi” i gang med at energirenovere en del af deres bygninger, for på den måde at være med til at bakke op om Sønderborgs klimamål for 2029.

Det afholdte kursus er nummer to i rækken af Grøn Ambassadør-kurser for områdets boligforeninger.

Aktive ambassadører, Sofie Nissen, Hans Erik Johansen, Birgit Fravsbøl, Morten Thomsen og Kaj Lindblad, alle fra NAB
Masser af gode ideer til fremtidige indsatser

Efter næsten fire timers kursus stod et mål klart på deres idéliste: De vil styrke samarbejde ikke alene i deres boligforening, men også på tværs af områdets boligforeninger. Fx drøftede deltagerne fælles indkøb af LED-lamper. Dermed sparer man penge og mindsker samtidig CO2 udslip, grundet mindre kørsel m.v. De grønne ambassadører ønsker også fælles sparring via kurser/arrangementer, som f.eks. besøg på forbrændingsanlæg eller solanlæg.

På ambassadørernes grønne dagsorden finder man også behovet for at omdanne fælles arealer til levesteder for bier og insekter. Måske kan man finde tilskudsmuligheder til at fremme biodiversiteten? Og når der er en blomstrende græsplan, hvad så med flere bænke og borde for at kunne nyde udsigten over en kop kaffe sammen med naboen? Nogle deltagere forslog en handlingsplan, for at fastholde motivationen.

Hvordan påvirker man andres adfærd?

Deltagere var enige i, at det er en kæmpe opgave at motivere medbeboere til en mere grøn adfærd, til at spare på energi og ressourcer; uanset om det er strøm, varme eller vand. Som eksempel nævnte de affaldssorteringen i de respektive afdelinger, som efter mange år stadig ikke fungerer optimalt. Det gælder om at tilbyde medbeboere noget som ”giver mening”, måske kunne ambassadørerne arrangere noget som gør medbeboere nysgerrige efter at være med i fælles aktiviteter?

Ambassadørerne skal også vide hvad deres opgaver er. De skal ikke være politimænd men motivatorer; en kæmpe opgave, men den kan løses, sammen med de andre grønne ambassadører og med administrationen som hjælper til. Også på denne måde bindes organisationen, afdelingsbestyrelserne og ambassadørerne tættere sammen. De skal desuden afklare hvem de vil samarbejde med og vide hvad de skal gøre.

”Beboere skal få ejerskab. Når naboen ser hvordan jeg gør, er det måske nemmere at følge trop”, mente en deltager.

Posted by Malene Wellendorf in Uncategorized @da
Beboere vil arbejde for den grønne profil

Beboere vil arbejde for den grønne profil

Lyst, vilje og engagement svævede gennem luften på EUC Syd, da beboere fra Sønderborg Boligforening (SAB) mødtes for at høre nærmere hvad deres frivillige indsats går ud på: at virke som grøn ambassadør for dermed at støtte op om boligforeningens grønne omstilling.

Direktør Peter Rathje (m.) i dialog med Jan Andersen (t.v.) og Andreas Bargmeyer.

Boligforeninger er en vigtig partner

Væggene i Farverihallen på EUC Syd var pyntet med plakater. Ingen af gæsterne kunne tage fejl af hvorfor de var der: at høre nærmere om ”det grønne ambassadørkorps”, som alle boligforeninger i Sønderborg Kommune er i gang med at etablere. Beboere skal være med til at støtte op om foreningens grønne omstilling. De seks boligforeninger energirenoverer 3.300 lejemål for i alt 114 millioner kroner i de kommende år.

Deltagerne mødte smilende og forventningsfulde op. Spørgelysten fejlede heller ikke noget. Det kunne direktør Peter Rathje, ProjectZero, mærke da han holdt et oplæg om kommunens vision, at være CO2-neutral i 2029. Det drejer sig om ”effektiv anvendelse af en vedvarende energiforsyning baseret på områdets egne, grønne ressourcer”. Boligforeningerne er en vigtig partner i at nå målet. De skal reducere deres CO2-udslip med 9.000 tons. Det kan man læse i ProjectZeros ”Roadmap 2025”, som deltagerne kunne tage med hjem.

Fællesskab er deres DNA

Peter Rathje er ikke i tvivl om, at boligforeningerne kan klare denne opgave. ”Det bygger på fællesskab og boligforeningerne er en af dem med det stærkeste fællesskab. Jeres indsats spreder sig”, mente han. Han betegnede ”fællesskabet som foreningens ”DNA”. Og formanden Vivian Engelbredt fra SAB`s hovedbestyrelse, nævnte det samme..

Direktør, Peter Rathje delte ”SparOmetre” ud. Med dem kan deltagerne måle energiforbruget på deres apparaturer, fx vaskemaskinen.

Samfundets ansvar

Formanden fortalte om boligforeningernes ”energi- og bæredygtighedsstrategi 2020”. SAB`s strategi inddrager 7 ud af 17 FN Verdensmål, fordi ”verden skal også være der for vores børn og børnebørn”. Det er hendes og SAB`s drivkraft. Det behøver ikke være de store forkromende løsninger. Hendes kæphest er ”biodiversitet”. Hun har fx beplantet to m2 af sin lille have med engblomster, et pragtfuld syn og et levested for insekter.

Hun sagde, at SAB vil tage samfundsansvar og det samme vil de grønne ambassadører.

Meget aktive deltagere

Derefter overtog Tanja Thuesen fra EUC Syd og Malene Wellendorf fra ”Danish Energy Management”, begge partnere i EU-projektet ”HAPPI”. De tilrettelagde et kursusforløb, som krævede at de kommende grønne ambassadører selv var aktive. Fx var der et kortspil med spørgsmål om deres adfærd, grønne ageren og forhold til boligforeningen.

De skulle også præsentere sig selv. Deres baggrunde er vidt forskellige. Og det giver forskellige kompetencer, som kan bruges i deres indsats som grønne ambassadører.  Også deres motivation for at være talsmænd for klima og miljø afspejlede deres bredt favnende engagement. Nogle vil værne om naturen, andre vil arbejde for det gode fællesskab, gøre en forskel og ”360 grader ting som kalder på opmærksomhed”.

I små grupper kunne deltagerne lufte deres ideer. (fra v.): Finn Lauridsen, Andreas Greve, Elisabeth Serpina og Brian Skyborg-Møller

Formålet med projektet ”grønt ambassadørkorps”

Hvad er målet med det grønne ambassadørkorps? Ambassadørerne arbejder for social bæredygtighed, et bedre miljø, lavere energiforbrug, mindre CO2-udslip. De skal gerne dele initiativer med andre, synliggøre deres arbejde og formidle deres viden.

Det var tydeligt at ambassadørerne tog målene til sig. De er parate til at gå i gang for at arbejde for det gode naboskab, og realisere deres ideer, de fandt frem til i små grupper. Ideer var der mange af, fra deleøkonomi og blomstrende grønne fællesområder, fælles arrangementer som havefest, fælles ”grøn”, inddragelse af børn, at tørre tøjet udenfor i stede for at bruge tørretumbler og konkurrencer som katalysator for fællesskabet.

 
 
 

Af. Ruth Nielsen
Foto: Ruth Nielsen
Posted by Malene Wellendorf in Uncategorized @da
Grøn strøm til beboere: SAB satser på solenergi

Grøn strøm til beboere: SAB satser på solenergi

Sønderborg Andelsboligforening energirenoverer syv afdelinger med solceller med batteri. Beboerne får dermed grøn strøm. Projekterne er en del af foreningens ”energi- og bæredygtighedsstrategi”, som hovedbestyrelsen har vedtaget. Den omfatter også etableringen af et grønt ambassadørkorps. Beboere skal være med til at fremme den grønne profil.

Sønderborg Andelsboligforening (SAB) stiller om på ”grøn”. Denne grønne profil skal gennemsyre hele foreningen med i alt 3.236 lejemål, som gælder både medarbejdere og beboere. Siden marts 2018 har alle boligforeninger i Sønderborg Kommune været i gang med ”HAPPI”, et EU-projekt, der handler om energirenovering i boligforeninger. Det har mundet ud i en ”energi- og bæredygtighedsstrategi 2020”, som hovedbestyrelserne har vedtaget.

At være miljøbevidst og at have fokus på energioptimeringer er intet nyt for SAB – men i takt med samfundsudviklingen er der større fokus på at nedbringe CO2-udslippet. Siden 2007 har ProjectZero og kommunen arbejdet for at området skal være CO2-neutralt i 2029. Med deres nye strategi understøtter boligforeningerne denne ambitiøse plan.

Energirenoveringer for mere end 110 millioner kroner

”Derfor har boligforeningen fokus på netop bæredygtighed, ressourceanvendelse, affaldshåndtering og natur- og miljøbeskyttelse, samt at sikre en fortsat mangfoldig biodiversitet i vores natur”, siger Vivian Engelbredt, formand for hovedbestyrelsen i strategiens forord.

Energirenoveringen vil koste alle seks boligforeninger 114 millioner kroner. Indtil nu er der igangsat projekter for 30 millioner kroner. Fra 130 afdelinger er 67 med. I alt bliver 3.300 boliger energirenoveret. Det skal give en besparelse i varme på 5,5 mio. kWh, det svarer til 2,75 millioner kroner pr. år. Dertil regner man med yderligere 2,6 mio. kWh besparelser ved solceller og varmepumper. Det svarer til 5,45 mio. kr. pr. år.

SABs Energi- og Bæredygtighedsstrategi finder du her
SAB har allerede sendt de første grønne ambassadører på kursus på EUC-Syd. Læs om deres oplevelser her
Af. Ruth Nielsen
Du kan læse hele artiklen på ProjectZeros hjemmeside her
Posted by Malene Wellendorf in Uncategorized @da
Boligforeningernes beboere er med til at skabe en grøn profil

Boligforeningernes beboere er med til at skabe en grøn profil

Beboerne er med til at gøre en forskel.

Et vigtigt element i Happi er involveringen af beboere. Beboere skal være med til at støtte boligforeningen i denne proces. De kaldes grønne ambassadører. De skal ikke være eksperter. Deres miljøbevidsthed er basis for deres frivillige aktioner i sammenspil med andre grønne ambassadører i deres boligforening.

Margit Vraa bor i Sønderborg Boligforeningens boligkompleks, Nørager. Hun var med det samme begejstret for ideen grønt ambassadørkorps. Hun kan næsten ikke få armene ned: ”Jeg kan arbejde for bæredygtighed i vort område og generelt gøre noget for at forbedre klimaet med solceller og lignende”, siger hun i en pressemeddelelse. 

”Jeg er bare mig selv. Jeg har ingen faglighed. Jeg tror, som ambassadør får vi lov til at komme med de skæve ideer.  Og jeg kan godt lide, at møde andre, som tænker grønt”, siger hun, og glæder sig at beboer Mihad Lubani også er med på ideen om at være en grøn ambassadør.

Begge er glade for at ambassadøren er en del af korpset, at de samarbejder internt i  boligforening, og udenfor sammen med ambassadører fra andre boligforeninger. De er også glade for at de er med til at definere rollen som ambassadør.

Alle boligforeninger har deres egen kultur.  De skal beskrive og finde frem til opgaver, de vil løse, til gavn for klimaet, for beboere, boligforeningen og i sidst ende hele kommunen.

.

Læs den fulde artikel på sonderborgnyt.dk

Af. Ruth Nielsen
Mona Hamid (th) med Margit Vraa og Mihad Lubani.
Foto: Ruth Nielsen
Posted by Malene Wellendorf in Uncategorized @da