Sidste Nyt

HAPPI projektet er startet

Tirsdag den 3. april startede HAPPI-projektet med alle Sønderborg-områdets boligforeninger op. Det blev markeret med et beboermøde med taler fra borgmester Erik Lauritzen og Formand

Læs mere her

Forberedelse af energirenoveringer i 3.300 lejemål på tværs af seks boligforeninger, gennem innovative finansieringstyper og beboerinddragelse.

Hvad er Happi?

Happi er et treårigt EU-finasieret projekt, der baner vejen for, at 3.300 lejemål på tværs af seks forskellige boligforeninger i Sønderborg energirenoveres. Projektet skal bl.a. undersøge, hvordan boligerne bedst energirenoveres, hvilke teknologier og metoder, der skal benyttes, og hvordan de omfattende renoveringer skal finasieres, så de ikke resulterer i øgede udgifter for beboerne.

I 2029 skal Sønderborg-området være 100 % CO2-neutralt. Et vigtigt skridt i den store omstilling er energirenovering af både leje- og privatboliger. Boligforeningerne i Sønderborg, der står for ca. 20% af den samlede boligmasse i kommunen, har allerede gennemført omfattende energirenoveringer. Det er således lykkedes boligforeningerne at reducere deres CO2-aftryk med 44 %. Happi-projektet sikrer det næste skridt i udviklingen, hvor 3.300 boliger skal energirenoveres for ca. 114 mio. kr. Renoveringerne vil helt konkret resultere i årlige energibesparelser på strøm og varme på over 11 mio. KWh og i, at CO2-udslippet yderligere reduceres med 1.640 tons om året.

LÆS MERE

Hvem
er med?

Konsortiummet i HAPPI projektet består af 9 partnere fra Sønderborg-området. Alle seks boligforeninger i Sønderborg kommune er engageret i projektet, derudover deltager EUC Syd, Danish Energy Management og ProjectZero.