Sidste Nyt

HAPPI projektet er startet

Tirsdag den 3. april startede HAPPI-projektet med alle Sønderborg-områdets boligforeninger op. Det blev markeret med et beboermøde med taler fra borgmester Erik Lauritzen og Formand for SAB Vivian Engelbredt. Projektet blev præsenteret for de fremmødte beboere, og efterfølgende blev projektstarten markeret. Det …

Forberedelse af energirenoveringer i 3.300 lejemål på tværs af seks boligforeninger, gennem innovative finansieringstyper og beboerinddragelse.

Hvad er Happi?

Happi er et treårigt EU-finasieret projekt, der baner vejen for, at 3.300 lejemål på tværs af seks forskellige boligforeninger i Sønderborg energirenoveres. Projektet skal bl.a. undersøge, hvordan boligerne bedst energirenoveres, hvilke teknologier og metoder, der skal benyttes, og hvordan de omfattende renoveringer skal finasieres, så de ikke resulterer i øgede udgifter for beboerne.

I 2029 skal Sønderborg-området være 100 % CO2-neutralt. Et vigtigt skridt i den store omstilling er energirenovering af både leje- og privatboliger. Boligforeningerne i Sønderborg, der står for ca. 20% af den samlede boligmasse i kommunen, har allerede gennemført omfattende energirenoveringer. Det er således lykkedes boligforeningerne at reducere deres CO2-aftryk med 44 %. Happi-projektet sikrer det næste skridt i udviklingen, hvor 3.300 boliger skal energirenoveres for ca. 114 mio. kr. Renoveringerne vil helt konkret resultere i årlige energibesparelser på strøm og varme på over 11 mio. KWh og i, at CO2-udslippet yderligere reduceres med 1.640 tons om året.

LÆS MERE

Hvem
er med?

Konsortiummet i HAPPI projektet består af 9 partnere fra Sønderborg-området. Alle seks boligforeninger i Sønderborg kommune er engageret i projektet, derudover deltager EUC Syd, Danish Energy Management og ProjectZero.